Ψυχοδυναμικη Ψυχοθεραπεια


Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εστιάζει στη συμμετοχή των ασυνείδητων παραγόντων στις συναισθηματικές και διαπροσωπικές διεργασίες που βρίσκονται στη βάση της ψυχοπαθολογίας. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τον θεραπευτή, αναπαραγάγονται και αναλύονται επαναλαμβανόμενα μοτίβα δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών και σχέσεων του ασθενούς.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ενδεικνυόμενη θεραπεία στα περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών άγχους, των συναισθηματικών διαταραχών, των εξαρτήσεων, των διατροφικών διαταραχών, των διαταραχών προσωπικότητας, των ψυχωτικών διαταραχών.

Τα οφέλη, όμως, της ψυχοθεραπείας δεν αφορούν μονάχα συγκεκριμένες παθολογίες, αλλά και άγχη και συγκρούσεις που πλήττουν τον οποιονδήποτε. Επί παραδείγματι, μέσω της ψυχοθεραπείας μπορεί να βοηθηθεί κάποιος στην επίλυση των συγκρούσεων με τον σύντροφό του, στην αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών στη ζωή του (διαζύγιο, θάνατος αγαπημένου προσώπου, απώλεια δουλειάς), στην αποδοχή και διαχείριση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, στην αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων οργανικής ή ψυχικής αιτιολογίας.