Ψυχοθεραπεια παιδιου


Ενίοτε συναισθηματικές δυσκολίες μπορεί να εμπλακούν στην ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον, να αγχώνεται χωρίς προφανή αιτία ή να δείχνει θλιμμένο.

Η ψυχοθεραπεία παιδιού αποτελεί μια μέθοδο αντιμετώπισης των εν λόγω δυσχερειών μέσω της διερεύνησης των βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων στα οποία οφείλονται.

Ο θεραπευτής παρατηρεί, αναγνωρίζει και απαντά μέσω του λόγου και του παιχνιδιού στο υλικό που του επικοινωνεί το παιδί.

Η συναλλαγή με το θεραπευτή βοηθά το παιδί να νοηματοδοτήσει τις εμπειρίες του αντί να προσπαθεί να τις εκτονώσει μέσω της πράξης.